- visibly the best
สายด่วน+66 81 916 1193

กองทัพเรือจัดสวนสนามทางเรือนานาชาติ ครบ 50 ปี อาเซียน

กองทัพเรือได้รับความไว้วางใจจากกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ในปี 2060 

บริษัท ฟาเบอร์ แฟลกส์ เอเชีย จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ธงอาเซียนซึ่งบริษัทจัดจำหน่ายให้แก่กองทัพเรือได้รับความไว้วางใจนำมาประดับในงานที่ยิ่งใหญ่ สมเกียรติแก่ชาติสมาชิกของอาเซียนในครั้งนี้